Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o. zostało utworzone w 1990 roku. Od początku działalności zajmuje się zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną miast, wsi oraz zakładów przemysłowych. Podstawowym kierunkiem działalności Przedsiębiorstwa jest realizacja energooszczędnych, kompleksowo zautomatyzowanych, nie wymagających stałej obsługi, sterowanych komputerowo systemów wodociągowych, przeznaczonych do zasilania odbiorców w wodę.

Firma przywiązuje dużą wagę do ciągłego rozwoju kadry technicznej oraz pozostałych pracowników. W kolejnych latach owocowało to wprowadzaniem coraz nowocześniejszych rozwiązań techniczno-technologicznych w projektowanych i wykonywanych obiektach. Firma od roku 1999 wykonuje, na podstawie własnych projektów, przemysłowe systemy chłodzenia wody obiegowej wykorzystując w układach technologicznych zarówno agregaty wody lodowej, jak i chłodnie wentylatorowe. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował  w roku 2008 wybudowaniem siedziby. W marcu 2015 roku zakończył się proces przekształcania Firmy w spółkę komandytową.

W realizowanych przez Firmę układach preferowane są rozwiązania w pełni zautomatyzowane. Na życzenie Inwestora istnieje możliwość zastosowania rozwiązań z częściową automatyzacją, jak i sterowaniem ręcznym. Staranne opracowanie dokumentacji projektowych, optymalizacja rozwiązań, minimalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz precyzyjny i fachowy montaż urządzeń, instalacji technologicznych i sieci zewnętrznych stanowią dodatkową gwarancję niezawodności dostarczanych przez EUROAQUA sp. z o.o. sp.k. systemów, spełniając tym samym oczekiwania naszych Klientów.

CERTYFIKATY