Obiekt:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lusowie

Rok wykonania:

2019 – 2020

Inwestor:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Obiekt:

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Boduszewie

Rok wykonania:

2018 – 2019

Inwestor:

AQUANET SA

Obiekt:

Budowa zbiornika wody uzdatnionej

Rok wykonania:

2018 – 2019

Inwestor:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie

Obiekt:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa

Rok wykonania:

2017 – 2018

Inwestor:
Gmina Brudzew
Obiekt:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gorzewie przepompowni wody w Ludomach

Rok wykonania:

2017 – 2018

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.
Obiekt:

Budowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Buk

Rok wykonania:

2015 – 2016

Inwestor:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku